Nuorisokoti Jaloverso

Nuorisokoti Jaloverso on päihdeongelmaisten nuorten hoitoon erikoistunut erityislastensuojeluyksikkö. Osastoja on kaksi, asiakaspaikkoja yhteensä 12 ja hoitosuhdeluku on 1,3 - 1,5. Asiakkaat ovat sosiaalitoimen huostaanottamia tai kiireellisesti sijoittamia nuoria.
Yläverso on vastaanotto- ja arviointiosasto. Asiakaspaikkoja on viisi. Osastolla pysäytetään nuoren päihteidenkäyttö, arvioidaan tilanne, kartoitetaan ongelmankenttä, motivoidaan muutokseen ja luodaan jatkosuunnitelmia.
Alaverso on kuntouttavampi osasto niille nuorille, joiden tilanne on jonkin verran vakiintunut ja jotka tarvitsevat pidempiaikaista päihdekuntoutusta. Asiakaspaikkoja on seitsemän. Osaston tehtävä on motivoida pidempiaikaiseen muutokseen, mm. mielitekojen hallinta, sitoutuminen hoitoon, selviytymissuunnitelmien luominen ja itsenäisyyden tukeminen.

Erityisesti nuorilla päihdeongelma ei ole yksiselitteinen, vaan siitä kärsivien nuorten ongelmat ovat moninaisia, usein myös päällekkäisiä. Siksi Jaloversossa on mahdollisuus hoitaa päihdeongelman rinnalla esiintyviä mielenterveys-, trauma-, rikollisuus- ja väkivalta- ja karkaamisongelmia. Päihdeongelman hoidossa keskitytään lisäksi ahdistuksen hallintaan, tunne-elämän tasaantumiseen ja arjen taitojen opetteluun. Henkilökunnalla on tarvittava valmius arvioida sekä päihde- että mielenterveysongelman laajuutta ja sen hetkistä tilaa.

 

Ajankohtaista

  • 15.8.2017 - Vastaanotto- ja arviointiosasto Yläverso on avattu!
  • 8.11.2016 - Löydät meidät myös Facebookista. Tervetuloa tykkäämään!
  • 30.10.2016 - Nuorisokoti Jaloverson kotisivut on avattu, tervetuloa tutustumaan!

Nuorisokoti Jaloverso Oy | Ehtootie 21 Ehtootie 16730 KUTAJÄRVI | 044-2301197 | nuorisokoti@jaloverso.fi