Nuorisokoti Jaloverso

Nuorisokoti Jaloverso on yksityinen päihteillä oirelevien nuorten hoitoon erikoistunut kahden osaston lastensuojeluyksikkö.  Yläverso on viisipaikkainen vaativan tason osasto ja Alaverso seitsemänpaikkainen erityistason osasto.

Nuoriskoti Jaloverso sijaitsee Päijät-Hämeen Hollolassa maaseudun rauhassa. Päärakennuksen pihapiiri tarjoaa puitteet erilaisiin pihapeleihin, grillaukseen ja ajanviettoon, sekä lähiympäristö hyvät ulkoilumahdollisuudet. Julkinen liikenne mahdollistaa pääsyn palveluiden piiriin. Hollolan kuntakeskukseen matkaa tulee. n. 12km ja Lahden keskustaan n. 15km.

Kokenut ja monipuolinen työryhmä

Jaloversoon sijoitettuja nuoria hoitaa koulutettu henkilökunta ympärivuorokautisesti. Työryhmään kuuluu sekä mies, että naisohjaajia. Työryhmä on tietoisesti valittu niin, että osaamista ja kokemusta on mahdollisimman laajasti ja moniammatillisesti. Molemmilla osastoilla on myös oma sairaanhoitaja.

Ohjaajien koulutustaustoina ovat muun muassa sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), sekä nuoriso- ja yhteisöohjaaja, sekä lähihoitaja. Suuntautumisvaihtoehtoina, lisä- tai pohjakoulutuksina työryhmässä on mm. kognitiivinen lyhytterapia, lasten ja nuorten erityisohjaaja, mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto, nuoriso ja vapaa-ajan ohjaaja, sekä sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja. Henkilökunta on käynyt myös ROTEVA-turvakoulutuksen, jota päivitetään vuosittain.