Hoito- ja kuntoutussuunnitelma

Jokaiselle nuorelle tehdään hoito- ja kuntoutussuunnitelma, joka pohjaa asiakassuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Hoito- ja kuntoutussuunnitelma tehdään yhteisessä keskustelussa nuoren, omaohjaajan ja hoitovastaavan kesken.

Hoito- ja kuntoutussuunnitelmassa avataan asiakassuunnitelman tavoitteet ja kirjataan ne pienemmiksi tavoitteiksi siten, että nuoren on ne helpompi muistaa ja sitoutua niiden tavoittelemiseen. Tavoitteita seurataan kuukausittain nuoren kanssa käydyissä keskusteluissa, sekä kuukausiraporteissa.


Nuorisokoti Jaloverso Oy | Ehtootie 21 Ehtootie 16730 KUTAJÄRVI | 044-2301197 | nuorisokoti@jaloverso.fi