Hoidolliset ryhmät

Hoidollisia ryhmiä on viikossa muutamia erilaisia.
Aamuryhmä on joka aamu. Siinä kysytään pikaiset kuulumiset ja käydään läpi päivän ohjelma. Ennakoitavuus on päihdenuorille tärkeää, joten vaikka viikko-ohjelma onkin tiedossa, on hyvä käydä läpi, mitä kunakin päivänä tapahtuu.
Päihderyhmässä käsitellään yhteisesti ja yhteisöllisestikin päihteisiin ja niistä irti pääsemiseen liittyviä asioita. Siinä voi jakaa ajatuksia, mutta ns. ”kuivanappailu”, eli päihteiden käytön hehkuttaminen on kielletty. Ohjaaja on vetovastuussa keskustelusta ja ryhmään voi kuulua itsenäisesti tai ryhmissä tehtäviä tehtäviä, joista keskustellaan.
Tunne- / ahdistusryhmä on tarkoitettu nimensä mukaisesti tunnetyöskentelyyn ja ahdistuksen hallinnan harjoitteluun. Päihdeongelmaisen tunne-elämä on usein hajanainen ja keskeneräinenkin, eikä tunteiden tunnistaminen ole kovinkaan helppoa. Tunneryhmässä harjoitellaan tunteiden tuntemista, niiden hallittua purkamista ja ns. varjotunteista luopumista. Ahdistus taas liittyy päihdeongelmaan varsin läheisesti ja ahdistuksen hallinnan opettelu onkin yksi päihteettömänä pysymisen tärkeimmistä asioista. Ahdistusryhmässä harjoitellaan ahdistuksen tunnistamista, siitä luopumista sekä harjoitellaan lääkkeettömiä ahdistuksenhallintakeinoja.
Rentoutusryhmä pyritään pitämään kerran viikossa, mutta voidaan järjestää tarvittaessa useamminkin. Rentoutumisen vaikeus liittyy myös olennaisesti päihdeongelmaan. Rentoutuminen vahvistaa itsetuntemusta, vähentää mielitekoja ja ahdistusta sekä katkaisee nuoren sisäistä kaaosta. Rentoutumisen harjoittelulla on suuri merkitys päihteettömyyden tukemiseen.

 


Nuorisokoti Jaloverso Oy | Ehtootie 21 Ehtootie 16730 KUTAJÄRVI | 044-2301197 | nuorisokoti@jaloverso.fi