Hoidolliset ryhmät

Hoidollisia ryhmiä on viikossa muutamia erilaisia.
Päiväryhmä pyritään pitämään päivittäin. Sen teema vaihtelee. Päiväryhmässä keskustellaan myös arkisista asioista, kuten aikatauluista ja pienistä muutoksista.
Päihderyhmässä käsitellään yhteisesti ja yhteisöllisestikin päihteisiin ja niistä irti pääsemiseen liittyviä asioita. Siinä voi jakaa ajatuksia, mutta ns. ”kuivanappailu”, eli päihteiden käytön hehkuttaminen on kielletty. Ohjaaja on vetovastuussa keskustelusta ja ryhmään voi kuulua itsenäisesti tai ryhmissä tehtäviä tehtäviä, joista keskustellaan. 
Päihderyhmässä harjoitellaan myös tunnetyöskentelyä ja ahdistuksen hallinnan harjoittelua. Päihdeongelmaisen tunne-elämä on usein hajanainen ja keskeneräinenkin, eikä tunteiden tunnistaminen ole kovinkaan helppoa. Ryhmässä harjoitellaan tunteiden tuntemista, niiden hallittua purkamista ja ns. varjotunteista luopumista. Ahdistus taas liittyy päihdeongelmaan varsin läheisesti ja ahdistuksen hallinnan opettelu onkin yksi päihteettömänä pysymisen tärkeimmistä asioista. Ryhmässä harjoitellaan ahdistuksen tunnistamista, siitä luopumista sekä harjoitellaan lääkkeettömiä ahdistuksenhallintakeinoja.
Rentoutusryhmä pyritään pitämään kerran viikossa, mutta voidaan järjestää tarvittaessa useamminkin. Rentoutumisen vaikeus liittyy myös olennaisesti päihdeongelmaan. Rentoutuminen vahvistaa itsetuntemusta, vähentää mielitekoja ja ahdistusta sekä katkaisee nuoren sisäistä kaaosta. Rentoutumisen harjoittelulla on suuri merkitys päihteettömyyden tukemiseen.

Nuorten kokoukset kokoontuvat säännöllisesti. Kokouksissa aikuiset ja nuoret pohtivat yhdessä yhtieisiä asioita, kuten arjen rutiineja, sääntöjä ja käytäntöjä jne.

 


Nuorisokoti Jaloverso Oy | Ehtootie 21 Ehtootie 16730 KUTAJÄRVI | 044-2301197 | nuorisokoti@jaloverso.fi