Henkilökohtaiset keskustelut

Nuoren ja omaohjaajan välillä on hoidollisia keskusteluja, joiden sisältö vaihtelee sen mukaan, missä muutoksen vaiheessa nuori on. Jaloversossa käytetään arvioinnissa Prochaskan ja DiClementen muutosvaihemallia, jonka avulla arvioidaan yhdessä nuoren kanssa hoidollista etenemistä.

Esiharkintavaiheessa keskustelut ovat päihdeongelman laajuutta kartoittavia ja motivoivia. Tekniikkana käytetään motivoivan haastattelun toimintatapoja.
Harkintavaiheessa nuoren uinuvaa motivaatiota pyritään tukemaan ja keskusteluissa sivutaan paljon mm. päihteisiin ja päihteettömyyteen liittyviä uskomuksia ja mahdollisen luopumisen surutyötä. Tässä vaiheessa nuori tarvitsee paljon rehellistä informaatiota päihteettömyydestä.
Valmistautumis- ja toimintavaiheessa pohditaan yhdessä uusia toimintatapoja, kokeillaan erilaisia toimintamalleja, joista nuoren on mahdollista löytää toimivin. Voimavarojen luomisella ja ohjaajien sekä läheisten taholta tulevalla positiivisella vahvistamisella on suuri merkitys tässä vaiheessa. Uusia toimintatapoja voidaan harjoitella mielikuvaharjoittein sekä käytännössä.
Ylläpitovaiheessa keskustelujen tehtävänä on vahvistaa ärsykekontrollia, tukea prosessia ja käydä läpi mahdollisia vaaran paikkoja. Itsenäisellä harjoittelulla ja erilaisten tilanteiden läpikäymisellä on varsin suuri rooli.

Huomioitavaa on, että hoito ei etene ”kuin juna”, vaan nuori saattaa hyvinkin heilahdella eri muutosvaiheiden välillä tai jäädä jumiin pitkäksikin aikaa johonkin vaiheeseen. Lisäksi muutoksen vaiheisiin kuuluu ns. retkahdus eli oppimiskokemus, joka voi sattua missä vaiheessa toipumista vain. Tällöin nuori palaa entiseen toimintaan, josta seurauksena luonnollisesti tulevat pettymys, itsesyytökset häpeän tunteet. Keskusteluissa onkin tärkeää käydä läpi retkahdukseen johtaneet tapahtumat, itse retkahduksen aikana tapahtuneet asiat sekä sitä seuraavat tunnekokemukset.

Keskustelujen tukena käytetään erilaisia tehtäviä, jotka herättelevät nuorta pohtimaan päihde- ja rikoskäyttäytymistä sekä mm. sosiaalisia taitoja sekä tunne-elämän taitoja. Tehtävät valitaan yksilöllisesti nuoren tarpeita ajatellen.

 


Nuorisokoti Jaloverso Oy | Ehtootie 21 Ehtootie 16730 KUTAJÄRVI | 044-2301197 | nuorisokoti@jaloverso.fi