Päihdetyö

Jaloverson päihdetyön ohjelma on monipuolinen ja se suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen asiakkaan kohdalla. Se pohjaa kognitiivisiin päihdetyön malleihin, jossa uuden toimintatavan oppimisella on suuri merkitys. Hoitotavat ovat usein ratkaisukeskeisiä ja tavoitteena on, että asiakas kykenee muuttamaan toimintaansa niiden avulla. 

Vaikka päihdehoito on yksilöllistä, muutamia kertoja viikossa on päihde-, tunne- ja ahdistuksenhallintaryhmiä. Päihdetyö on sikäli monipuolista, että myös arki on suunniteltu tukemaan päihteettömyyttä. Hoito on mm. itse päihdeongelman pohtimista, ahdistuksen hallintaa ja tunteiden käsittelyä, mutta toisaalta myös arjen hallinnan harjoittelua, päivärytmin ylläpitämistä ja päihteettömien elämäntapojen harjoittelua.


Nuorisokoti Jaloverso Oy | Ehtootie 21 Ehtootie 16730 KUTAJÄRVI | 044-2301197 | nuorisokoti@jaloverso.fi