Sosiaalipedagoginen hevos- ja eläintoiminta

Sosiaalipedagogisessa eläintoiminnassa käydään erillisellä tallilla Lahden Jokimaalla. Eläintoiminnassa kuntoutuksen tukena toimivat hevoset, koirat ja kanit.
Sosiaalipedagoginen eläintoiminta on ennaltaehkäisevä ja korjaava sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä, joka ehkäisee syrjäytymistä. Toiminnan peruselementit ovat yhteisöllisyys, toiminnallisuus, elämyksellisyys ja dialogisuus (aito kohtaaminen).


Päihdeongelman tullessa elämään, on usein oma hyvinvointi heikentynyt. Eläinten avulla on helpompi ymmärtää hyvinvoinnin merkitys perusasioiden osalta, kuten puhtaus, terveellinen ravinto, säännölliset ruoka-ajat, riittävä lepo ja sopiva liikunta. Päihdeongelmaan liittyvät myös usein tunne-elämän pulmat, jolloin saattaa olla huomattavasti helpompi luoda siteitä eläimiin. Eläimet eivät myöskään arvostele ja ovat tasapuolisia kaikille, joten ne parantavat itsetuntoa ja itsetuntemusta.
Sosiaalipedagoginen eläintoiminta on hoidollista ja tavoitteellista, toiminnassa pidetään mielessä asiakassuunnitelmassa esiin tuodut ja kuntoutussuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja toimitaan niiden mukaan. Tavoitteita voi olla esimerkiksi ryhmässä toimiminen, itsehillinnän oppiminen, itsetunnon kehittyminen, rentouden löytäminen, ilon kokeminen jne.


Nuorisokoti Jaloverso Oy | Ehtootie 21 Ehtootie 16730 KUTAJÄRVI | 044-2301197 | nuorisokoti@jaloverso.fi