Perhetyö

Jaloversolla on tarjolla perheille erilaisia tukitoimia:

  • Alkukartoitus, jossa omaohjaaja tapaa tai keskustelee puhelimitse asiakkaan omaisten kanssa. Omaiset saavat myös täytettäväkseen kaavakkeen, jossa tuovat esiin oman näkemyksensä asiakkaan ongelmien kehittymisestä ja sen hetkisestä tilasta. Asioiden käsittely ja huolen esiintuominen on usein tärkeää päihdeongelmaisen nuoren omaisille.
  • Kuulumissoitot soitetaan säännöllisesti omaisille, erityisesti sijoituksen alkuvaiheessa on tärkeää, että perhe saa ajankohtaista tietoa asiakkaan voinnista.
  • Ohjatut tapaamiset on mahdollista järjestää 1 (-2) kertaa kuukaudessa. Tällöin paikalla on nuori, omaiset, omaohjaaja ja mahdollisesti hoitovastaava. Tapaamisten tarkoitus on tukea asiakkaan ja omaisten keskusteluyhteyttä. Tapaamisissa pyritään luomaan myös turvallinen ympäristö tunnepuheelle ja molemminpuolisten pelkojen esittämiselle.
  • Vierailu voi olla lyhyt tai pidempi. Omaisille on varattuna erillinen vierailutilaa, jossa voi myös yöpyä. Nuori voi sovitusti yöpyä omaistensa kanssa vierailuhuoneessa. Tarkoitus on tarjota perheelle turvallinen ympäristö yhdessäoloon, mikäli nuori ei voi vielä oleilla kotona.
  • Kotiharjoittelu (= lomat) on merkittävä osa päihdehoitoa. Kotiharjoittelu voi olla kestoltaan muutamasta tunnista useisiin vuorokausiin. Sen rajat sovitaan aina yhteisesti asiakkaan, omaisten ja sosiaalityöntekijän kanssa. Kotiharjoittelussa tavoitteena on harjoitella opittuja päihteettömyyden ja arkielämän taitoja käytännössä kotona, omassa ympäristössä, ilman ohjaajien välitöntä läsnäoloa. Kotiharjoiteluja voidaan tukea tarpeen mukaan erilaisilla suunnitelmilla tai sopimuksilla.

Nuorisokoti Jaloverso Oy | Ehtootie 21 Ehtootie 16730 KUTAJÄRVI | 044-2301197 | nuorisokoti@jaloverso.fi