Henkilökunta

Johtaja Sanna Väisänen
Sanna vastaa hallinnosta, jonka lisäksi tekee kaikkia ohjaajille kuuluvia töitä. Hän on työskennellyt erityislastensuojeluyksikössä vajaan kymmenen vuoden ajan. Sanna on koulutukseltaan sosionomi (AMK). 

Hoitovastaava Mari Sandberg
Mari vastaa hoidollisista asioista ja koordinoi yhteistyössä omaohjaajien kanssa mm. asiakkaiden kuntoutussuunnitelmat ja hoidolliset keskustelut. Mari on ammatiltaan lähihoitaja sekä sosionomi (AMK). Lisäksi opinnot ovat kesken YAMK-puolella. Mari on lisäksi myös sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja ja vastaa myös kuntoutuksellisesta eläintoiminnasta.

Psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti
Minna on vastuussa asiakkaiden psyykkisen tilan seurannasta, hoidon tarpeen arvioinnista ja terapeuttisista keskusteluista. Hän on koulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja ja ratkaisukeskeinen terapeutti.

 

Yläverso

Vastaava ohjaaja Sauli, sosionomi (AMK), lasten ja nuorten erityisohjaaja

  • Monipuolinen kahdeksan työntekijän työryhmä
  • Viisi miestä, kolme naista, päivävuoroissa työparina mies ja nainen
  • Koulutuksina sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), lähihoitaja, lasten ja nuorten erityisohjaaja, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja.
  • Hoitosuhdeluku osastolla 1,6

 

Alaverso

Vastaava ohjaaja Kalle, yhteisöpedagogi (AMK), lähihoitaja

  • Monipuolinen kymmenen työntekijän työryhmä
  • Viisi miestä, viisi naista, päivävuoroissa molempia sukupuolia
  • Koulutuksina sosionomi (AMK), yhteisöpedagogi (AMK), lähihoitaja, lasten ja nuorten erityisohjaaja, liikunnanohjaaja, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja
  • Hoitosuhdeluku osastolla 1,42

 

Lisäksi työryhmään kuuluu Jaloverson emäntä, jolla on päävastuu ruokahuollosta ja peruskoululaisten kotitalouden opetuksesta. Lisäksi emäntä vastaa piha-alueen hoidosta ja siivouksista yhdessä muun henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa. Hän opiskelee työn ohessa lasten ja nuorten erityisohjaajaksi.

 

Työryhmä on tietoisesti valittu siten, että osaamista ja kokemusta on laajasti. Henkilökuntaa valittaessa on kiinnitetty huomiota myös siihen, että koulutuksen, kokemuksen ja työhön sopivuuden lisäksi ryhmä koostuu erilaisista persoonista. Jaloversossa tehdään työtä sen eteen, että työryhmä on pysyvä ja yhtenäinen.

Jokaiselle asiakkaalle pyritään nimeämään omaohjaajatyöpari, jossa ovat edustettuina molemmat sukupuolet. Omaohjaajat käyvät hoidollisia keskusteluja, osallistuvat perhetapaamisiin, suunnittelevat yhdessä asiakkaan kanssa kuntoutussuunnitelmia jne.


Nuorisokoti Jaloverso Oy | Ehtootie 21 Ehtootie 16730 KUTAJÄRVI | 044-2301197 | nuorisokoti@jaloverso.fi