Henkilökunta

Johtaja Sanna Väisänen
Sanna vastaa hallinnosta, jonka lisäksi tekee kaikkia ohjaajille kuuluvia töitä. Hän on työskennellyt erityislastensuojeluyksikössä vajaan kymmenen vuoden ajan. Sanna on koulutukseltaan sosionomi (AMK). Koska Sanna on aikaisemmalta koulutukseltaan suurtalouskokki, Sannalla on myös päävastuu Jaloverson ruokahuollosta ja peruskoululaisten kotitalouden opetuksesta.

Hoitovastaava Mari Sandberg
Mari vastaa hoidollisista asioista ja koordinoi yhteistyössä omaohjaajien kanssa mm. asiakkaiden kuntoutussuunnitelmat ja hoidolliset keskustelut. Mari on ammatiltaan lähihoitaja sekä sosionomi (AMK). Lisäksi opinnot ovat kesken YAMK-puolella. Mari on lisäksi myös sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja ja vastaa myös kuntoutuksellisesta eläintoiminnasta.

Lisäksi monipuoliseen tiimiimme kuuluu:

  • Psykiatrinen sairaanhoitaja / ratkaisukeskeinen terapeutti, joka vastaa lääkehoidosta ja osallistuu vahvasti asiakkaiden psyykkisen tilan arvioimiseen.
  • Sosionomi (AMK) / lähihoitaja, jolla on kokemusta erityisopetuksen puolelta. Hänen vastuullaan on kotikoulu ja opiskeluasioiden koordinointi.
  • Sosionomi (AMK), vahva kokemus lastensuojelusta. Vastuualueena on perheiden kanssa tehtävä työ, tuetut perhetapaamiset yms.
  • Lähihoitaja / Yhteisöpedagogi (valmistuu jouluna 2016), sijaishuollon ja päihdetyön kokemus.
  • Lähihoitaja, mielenterveyspuolen kokemus, vahva hevoshistoria.
  • Lähihoitaja, päihdetyön kokemus
  • Lasten- ja nuorten erityisohjaaja, vahva sijaishuollon kokemus erityisyksikössä
  • Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, sijaishuollon kokemus

Työryhmä on tietoisesti valittu siten, että osaamista ja kokemusta on laajasti. Henkilökuntaa valittaessa on kiinnitetty huomiota myös siihen, että koulutuksen, kokemuksen ja työhön sopivuuden lisäksi ryhmä koostuu erilaisista persoonista. Jaloversossa tehdään työtä sen eteen, että työryhmä on pysyvä ja yhtenäinen.

Vastuualueista huolimatta kaikki työntekijät tekevät arjessa kaikenlaista työtä. Jokaiselle asiakkaalle pyritään nimeämään omaohjaajatyöpari, jossa ovat edustettuina molemmat sukupuolet. Omaohjaajat käyvät hoidollisia keskusteluja, osallistuvat perhetapaamisiin, suunnittelevat yhdessä asiakkaan kanssa kuntoutussuunnitelmia jne.


Nuorisokoti Jaloverso Oy | Ehtootie 21 Ehtootie 16730 KUTAJÄRVI | 044-2301197 | nuorisokoti@jaloverso.fi